Bírságolás

A HU-GO e-útdíj rendszerben a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. ellenőrzés támogatási tevékenységet lát el a díjköteles úthálózaton található fix ellenőrző portálok és mobil adatgyűjtő járművek segítségével. A díjellenőrzés 0-24 órában történik, az adott járműről a rendszer azonnal megállapítja, hogy rendelkezik-e érvényes úthasználati jogosultsággal.

A jogosulatlan úthasználat szankciója közigazgatási bírság, melynek kiszabására a hatóság jogosult. A felelősségre vonás helyszíni megállításos ellenőrzés során, illetve az objektív felelősség elve alapján történhet.

Az erre vonatkozó, módosított jogszabály (410/2007. számú Kormányrendelet) jogosulatlan úthasználat esetén figyelembe veszi a jogosulatlanság időbeliségét, és három idősáv szerint állapítja meg a bírság mértékét. Ez lehetővé teszi, hogy az úthasználó a hiba észlelését követően rövid időn belül korrigálni tudjon, és így mentesüljön a nagyobb bírság megfizetésétől. Ebben segítséget jelent a HU-GO bírságriasztás funkciója, amelynek aktiválásával a NÚSZ ellenőrzési rendszere jogosulatlan úthasználat esetén azonnal figyelmeztetést küld az úthasználónak.

A módosított rendelet a bírságtételeket azon elv szerint osztja három különböző kategóriába, hogy a jogosulatlan úthasználat első észlelését követő 8 órás idősávon belül történtek-e további szabályszegések. Ez alapján az úthasználó:

  • mérsékelt bírságösszeg kiszabására számíthat, ha a jogosulatlan úthasználat észlelését követően nem, vagy csak az onnan számított első két órán belül vét a szabályok ellen.
  • normál bírságösszeg kiszabására számíthat, ha az első jogosulatlan úthasználat észlelésétől számított 2. és 4. óra között ismét vét a szabályok ellen, de a 4. órát követően már nem.
  • emelt bírságösszeg kiszabására számíthat, ha az első jogosulatlan úthasználat észlelésétől számított 4. és 8. óra között ismét vét a szabályok ellen.

A járműkategóriák, a szabályszegés módjai és az idősávok szerint meghatározott bírságtételeket az alábbi táblázat tartalmazza:

Járműkategória

Bírságeseményt követő 0-120. perc

Bírságeseményt követő 121-240. perc

Bírságeseményt követő 241-480. perc

Díjfizetés elmulasztása az úthasználat megkezdése előtt (Útdíjtörvény 14.§.a.) pont)

J2

30 000 Ft

90 000 Ft

140 000 Ft

J3

35 000 Ft

100 000 Ft

150 000 Ft

J4

40 000 Ft

110 000 Ft

165 000 Ft

A valós kategóriánál alacsonyabb díj- vagy környezetvédelmi kategóriára vonatkozó bevallás készült (Útdíjtörvény 14.§.b.) pont)

J2

24 000 Ft

72 000 Ft

110 000 Ft

J3

28 000 Ft

80 000 Ft

120 000 Ft

J4

36 000 Ft

88 000 Ft

135 000 Ft

A fedélzeti eszköz az úthasználat időpontjában szerepel az érvénytelenített eszközök nyilvántartásában (Útdíjtörvény 14.§.c.) pont)

J2

30 000 Ft

90 000 Ft

140 000 Ft

J3

35 000 Ft

100 000 Ft

150 000 Ft

J4

40 000 Ft

110 000 Ft

165 000 Ft