Алармирање

1. Евиденција поништених транспондера

Од 4. априла 2016. треба да буду још више обазриви превозници, који у HU-GO систему електронске наплате путарине сразмерно пређеној рути пријављују пређену трасу помоћу транспондера (ТАГ). Наиме, у складу са прописима, уведена је евиденција поништених транспондера у којој се евидентирају ТАГ-ови, који, на пример, не могу да функционишу исправно због тога што нема довољно средстава на оквирном рачуну. Систем санкционисања се не мења, а ако обратите мало више пажње и даље је лако могуће да се избегну казне везано за путарину.

У складу са својим законским обавезама, NTPS Plc. је од 4. априла 2016. увео евиденцију поништених транспондера, а односи се на превознике који користе ТАГ-ове, док се на превознике, који користе релациони тикет, не односи. Транспондер се уводи у евиденцију у том случају, ако се на основу GPS координата, које шаље транспондер, установи да износ на оквирном рачуну у HU-GO систему, који је везан за возило са датим параметрима (број осовина, еколошка категорија) нема покрића није довољан за наплату путарине за наредну деоницу, тј. рачун је у минусу. О увођењу у евиденцију корисник се одмах обавештава на мејл, регистрован на корисничком порталу у HU-GO систему. Обавештење не значи аутоматски казну, ако корисник не настави да саобраћа деоницом која подлеже обавези путарине или допуни оквирни рачун или на други начин (унапред) плати путарину (нпр.: куповином релационог тикета).

Поништен транспондер у наставку не може да служи за пријаву путарине, односно за коришћење путена који подлежу обавези наплате путарине, све док се поништени ТАГ и регистрација са којом је повезан, не скине са листе, односно не изведе из евиденције. Теретно возило може да настави пут деоницом која подлеже обавези путарине без кршења прописа, ако помоћу кредитне картице (top-up) на сајту hu-go.hu или код дистрибутера одмах допуни средства на оквирном рачуну, односно купи релациони тикет. Препоручује се доплата минималног износа од 5 000 форинти. Ако доплату вршите трансакцијом преко банке, рачунајте да ће за извршавање трансакције бити потребно одређено време, стога то решење није погодно у интересу да возило несметано настави пут, без задржавања. У том случају – да би сте избегли казну – свакако је најбоље решење куповина релационог тикета.

Чим се на вашем HU-GO рачуну појави потребан износ, ТАГ се одмах скида са евиденције поништених транспондера. О томе добијате обавештење у мејлу. Пошто сте примили обавештење, ТАГ је поново спреман за пријављивање путарине, а ви као корисник немате даљих обавеза.

2. Функција упозорења на казну

Ова, у међународном промету јединствена функција штити превознике, који ненамерно греше. Обавештење стиже у мејлу и упозорава корисника да је контролни систем уочио неправилне корисничке податке, тако да контролом и исправком погрешних података или доплатом оквирних средстава могу да се избегну серијске казне.

Функција упозорења на казну шаље обавештење корисницима регистрованим у HU-GO систему на мејл, који су навели, када контролни систем уочи неовлашћено коришћење пута. Важно је напоменути да алармирање не значи уједно ослобађање од казне, наиме у складу са прописима подаци о неовлашћеном коришћењу пута у оквиру затвореног система контроле преносе се надлежним органима.

Функција упозорења на казну доступна је само корисницима регистрованим у HU-GO систему, без обзира да ли обавезу на основу путарине подмирују куповином релационог тикета или помоћу транспондера. Ова функција се не активира аутоматски. Регистровани корисник, по потреби, треба да активира функцију.

У интересу заштите превозника функција упозорења на казну уведена је као још једна нова услуга у систему електронске наплате путарине. Пре увођења функције, урађено је тестирање, а консултоване су и интересне организације превозника, сами превозници, уговорни партнери, као и мађарско јавно предузеће за одржавање путева. Захваљујући квалитетној сарадњи са партнерима, друга фаза тестирања успешно је завршена у мају 2015., затим је уследило усаглашавање са Министарством за развој и Управом полиције, као органом надлежним за санкционисање неовлашћеног коришћења путева у систему е-путарине, да би на крају превозници регистровани у HU-GO систему могли да почну да користе функцију од 15. јула 2015. године. Верујемо да функција упозорења на казну доприноси правилном коришћењу путева у систему е-путарине и на тај начин уједно доприноси конкурентности превозника, који поштују прописе.

  

3. Типичне грешке – превенција казне

Приликом плаћања путарине помоћу транспондера важно је да још пре поласка на пут проверите да ли је уређај укључен, да ли исправно функционише, да ли је регистрован за дато возило, као и да обезбедите потребна оквирна средства на рачуну. Препоручује се да обавештење о недостатку средстава у корисничком профилу подесите тако да после пријема мејла имате могућност (довољно времена) да доплатите оквирна средства на рачун. У кругу корисника ТАГ-а многи не користе функцију обавештења о недостатку средстава, а такође је велики број корисника, који за слање обавештења подешавају лимит од 15 000 форинти. На тај начин не остављају себи као кориснику довољно простора за реаговање, јер овај износ једва да је довољан на пример за једно теретно возило са четири осовине (Ј4, еколошка категорија А) да пређе деоницу Будимпешта-Реске на аутопуту М5.

Приликом регистрације ТАГ-а, односно планирања релационог тикета, једнако је важно да тачно наведете регистрацију, али и ознаку државе возила, јер је то други важан параметар за идентификацију возила. Ове податке није могуће накнадно, после изрицања казне исправити у HU-GO систему.

Приликом прикључивања приколице или других прикључака важно је навести тачан број осовина. Нпр. ако на возило са две осовине прикључите приколицу, добијате возило са четири осовине и тада треба подесити Ј4 уместо Ј2, а ако откачите прикључак, вратити на Ј2. Нетачно наведен број осовина повлачи за собом административну казну. Подешавање броја осовина треба урадити у систему пре него што кренете на пут.

4. Честа питања

1. У ком случају систем шаље упозорење на казну?

Функција упозорења на казну шаље обавештење корисницима регистрованим у HU-GO систему на мејл, који су навели, у случају када контролни систем уочи или посумња у неовлашћено коришћење пута. То значи, када возило, које треба да плати путарину у HU-GO систему, прође кроз контролну капију или поред возила мобилне контроле, а систем истовремено установи да то возило неовлашћено користи пут из неког разлога (нетачан број осовина, недостатак оквирних средстава итд.). Функција упозорења не активира се аутоматски. Коришћење функције препоручује се свим регистрованим корисницима, а треба да је сами активирају.

2. Да ли се ослобађам казне, ако после упозорења одмах купим тикет (или допуним оквирни рачун)?

У складу са прописима упозорење не значи уједно ослобађање од казне, наиме подаци о неовлашћеном коришћењу пута у оквиру затвореног система контроле преносе се надлежним органима. То значи да вам се неће „опростити“ казна на основу упозорења, али можете да избегнете даље казне на тај начин што ћете на основу упозорења исправити погрешно подешене корисничке податке.

3. У ком случају систем шаље обавештење о недостатку средстава?

Систем шаље обавештење о недостатку средстава, ако у току плаћања путарине на одређени начин (ТАГ или релациони тикет) износ оквирних средстава на рачуну у HU-GO систему не достиже минимум, који је подесио корисник. Функцију обавештења о недостатку средстава регистровани корисници могу да укључе на свом HU-GO профилу под одговарајућом тачком менија. Приликом подешавања лимита за слање обавештења треба да процените своју праксу коришћења путева и томе сходно одредите износ.

4. У ком случају систем шаље обавештење о евидентирању транспондера у евиденцији поништених уређаја?

Транспондер се уводи у евиденцију у том случају, ако износ на оквирном рачуну у HU-GO систему није довољан за покриће путарине на наредној деоници, тј. рачун је у минусу. Обавештење дакле не значи да сте редовно пријавили коришћење одређене деонице и платили путарину, него вам сигнализира да пут користите неовлашћено и да за наставак пута – на деоницама које подлежу обавези наплате путарине – немате више покрића.

5. Ако се зауставим одмах, чим сам добио обавештење о недостатку средстава, да ли сам тиме избегао казну?

Ако не будете наставили пут, увођење у евиденцију поништених транспондера само по себи не повлачи аутоматски казну. Међутим, да би сте могли овлашћено да наставите пут на деоници која подлеће путарини, неопходно је да допуните оквирни рачун или купите релациони тикет. Ако после пријема обавештења не предузмете ништа, а наставите пут, треба да рачунате на казну, која се повећава сразмерно трајању неовлашћеног коришћења и дужини неовлашћено пређеног пута.

Измењени пропис наиме узима у обзир трајање неовлашћеног коришћења пута и одређује казне на основу три временска распона. На тај начин је омогућено да корисник у кратком временском року исправи уочену грешку и тиме избегне плаћање веће казне. За даље детаље кликните ОВДЕ.

6. Да ли могу да избегнем казну, ако одмах, чим добијем обавештење о недостатку средстава, доплатим оквирна средства на рачун или купим релациони тикет?

Да, у том случају можете да избегнете казну. Међутим, ако не доплатите оквирна средства или не купите релациони тикет, а ипак наставите пут, треба да рачунате на казну која може у знатној мери да се повећава сразмерно трајању неовлашћеног коришћења и дужини неовлашћено пређеног пута.

Детаљне информације о казнама и износима можете да нађете ТУ.

7. Да ли обавештење добијам одмах и увек на деоници где сам средства са оквирног рачуна потрошио у тој мери да путарина више не може да се наплати?

Мејл о увођењу у евиденцију поништених транспондера систем шаље омдах, чим је установио да за коришћење пријављене деонице, којом се крећете, на вашем оквирном рачуну у HU-GO систему немате довољно покрића.

8. Када купујем релациони тикет, коју деоницу да наведем као полазну на почетку трансакције?

Пошто приликом куповине релационог тикета није могуће навести деоницу пута као полазну тачку, свакако се препоручује да наведете конкретну адресу (или GPS координате или логистички центар или гранични прелаз) неке тачке кроз коју сте претходно прошли, а у случају, ако нисте сигурни, предлажемо да позовете и консултујете кол центар NTPS Plc.-а везано за одређивање полазне тачке.